WODY LĄDOWE AZJI

Rzeki. Wielkie rzeki Azji biorą początek w górach i wyżynach Azji Środkowej. Ku północy spływają potężne rzeki: Ob, Jenisej i Lena. Niosą one ogromne masy wód i mają duże znaczenie komunikacyjne, ale tylko w porze letniej, przez większą część roku są bowiem zamarznięte. Największymi rzekami płynącymi ku wschodowi są: Amur, Huang-ho i Jangcy. Rzeki Chin są żeglowne przez cały rok, mają jednak bardzo zmienne stany wody. Latem, w związku z dużymi opadami przynoszonymi przez monsuny letnie, następują gwałtowne, nieraz groźne dla mieszkańców, wezbrania wód. Szczególnie groźna jest Huang-ho, która przepływając przez obszary lessowe zabiera bardzo dużo materiału skalnego, zamula koryto w dolnym biegu i nieraz szeroko wylewa.

Rzeki spływające z wysokich gór niosą dużo materiału skalnego, a przy ujściu osadzają go tworząc delty. Olbrzymią, największą na świecie deltę tworzy Ganges z Brahmaputrą. Także Eufrat i Tygrys, płynące przez Nizinę Mezopotamii, tworzą rozległą i zabagnioną deltę. Dzięki wylewom tych rzek i systemowi nawadniania stosowanemu od czasów starożytnych (Babilonia i Asyria) Mezopotamia była zawsze i jest nadal krainą rolniczą.

Obszary bezodpływowe. Wielkość lądu azjatyckiego, formy powierzchni, które odcinają wewnętrzne obszary od mórz i jego wpływów — stają się przyczyną tego, że rzeki płynące z gór do wewnętrznych kotlin nie mają odpływu do mórz. Uchodzą one do jezior lub giną w piaskach pustyń. Obszary bezodpływowe, czyli obszary, z których wody nie spływają do mórz, zajmują w Azji około 1/7 części powierzchni lądu. Do największych rzek obszarów bezodpływowych należą: Syr-daria i Amu-daria, uchodzące do Jeziora Arabskiego, oraz rzeka Tarym, przepływająca przez pustynię Takla Makan i w niej ginąca.

Jeziora. W Azji występuje wiele dużych jezior. Największym jest Morze Kaspijskie o powierzchni 372 000 km2.

Najgłębszym jeziorem na świecie jest Bajkał, jego głębokość dochodzi do 1620 m.

W największej depresji na świecie leży jezioro zwane Morzem Martwym. W rozległej depresji leży również Morze Kaspijskie.

Category: turystyka
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.Both comments and pings are currently closed.