UKSZTAŁTOWANIE PIONOWE EUROPY

Całą wschodnią część kontynentu europejskiego zajmuje rozległa Nizina Wschodnioeuropejska. Nad Morzem Kaspijskim nizina ta przechodzi w wielką depresję. Ku zachodowi obszary nizinne ciągną się przez Polskę, NRD, RFN, Holandię, Belgię i przez Francję dochodzą do wybrzeży Oceanu Atlantyckiego. W Europie Południowej niziny nie są tak rozległe. Są one otoczone górami, położone nad większymi rzekami albo też rozciągają się wzdłuż wybrzeży morskich. Największą z nich jest Alfold (Nizina Węgierska), następnie Nizina Wołoska nad dolnym Dunajem. W północnych Włoszech znajduje się Nizina Padańska.

Góry Europy mają przeważnie kierunek równoleżnikowy. Poszczególne łańcuchy górskie są wygięte łukowato i otaczają niziny lub baseny morskie. Takimi wygiętymi łukami są -Kąrpaty. Obrzeżają one od północy i wschodu Alfold. Między Karpatami Południowymi a Bałkanami leży Nizina Wołoska. Alpy i Apeniny obramowują Nizinę Padańską. Południowe Ap.eniny oraz góry Sycylii i Sardynii otaczają Morze Tyrreńskie, a Góry Betyckie wraz z górami Atlas w Afryce— zachodnią część Morza Śródziemnego, Wyżynny Półwysep Pirenejski oddzielają od reszty Europy wysokie i trudno dostępne Pireneje.

Wymienione tu łańcuchy górskie południowej części Europy należą do powstałych w niedawnym okresie geologicznym gór fałdowych. Odznaczają się one dużą wysokością, ostro zarysowanymi formami (strome grzbiety, turnie) i głębokimi dolinami.

Góry Europy Północnej i Środkowej są dużo starsze i uległy w ciągu bardzo długiego czasu niszczeniu i obniżaniu; stopniowo traciły swe ostre formy, przybierając kształty łagodnych, płaskich wzniesień. Najstarsze są Góry Skandynawskie i Góry Szkockie w północnej części Wielkiej Brytanii. Starymi górami są również Sudety i Góry Świętokrzyskie w Polsce, Góry Czeskie, Masyw Centralny i Wogezy we Francji oraz wzgórza w Bretanii, Anglii i południowej Irlandii. Do starych gór należy także Ural na wschodzie Europy.

Wyżyny, czyli obszary wzniesione ponad 300 m n.p.m., nie są w Europie rozległe. Największymi z nich są: Stara i Nowa Kastylia w Hiszpanii, Wyżyna Bawarska w RFN, Masyw Czeski, Wyżyna Sląsko-Małopolska, Podole, Wyżyna Srodkoworosyjska i Wyżyna Nadwołżańska.

Category: turystyka
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.Both comments and pings are currently closed.