SZWAJCARIA

Szwajcaria leży w Alpach Zachodnich, w dorzeczu górnego Renu i górnego Rodanu, między Jeziorem Genewskim a Jeziorem Bodeńskim.

Na obszar Szwajcarii składają się trzy krainy geograficzne: Alpy, Wyżyna Szwajcarska i góry Jura. Największą powierzchnię zajmują Alpy, najmniejszą góry Jura, należące w części do Szwajcarii, a w części do Francji.

Alpy Szwajcarskie należą do najwyższych grup alpejskich. Ich piękne krajobrazy, doskonale prowadzone schroniska górskie, znakomite drogi i środki komunikacji oraz wspaniałe warunki sportów zimowych ściągają turystów z całego świata. Przynosi to mieszkańcom Alp duże zyski. Rozwinął się specjalny przemysł turystyczny, mający na celu udogodnienie turystom pobytu w górach. W Alpach Szwajcarskich przebywa rocznie około 6 milionów obcokrajowców.

W niższych częściach Alp oraz na halach i łąkach górskich hoduje się bydło i owce. Produkty tej hodowli, słynne sery szwajcarskie, wywozi się W dużej ilości za granicę. Również na eksport wyrabia się masło, śmietanę skondensowaną, mleko, czekoladę i konserwy mięsne.

Wyżyna Szwajcarska skupia dwie trzecie ludności kraju. Dość żyzne gleby i wilgotny klimat sprzyjają uprawie zbóż, warzyw i owoców, a nawet winnej latorośli, na południowych stokach wzgórz i pagórków.

Na wyżynie leży stolica kraju Berno oraz przemysłowy Zurych — największe miasto Szwajcarii (zespół miejski liczy prawie 700 tys. mieszkańców). W Genewie, położonej nad Jeziorem Genewskim, znajduje się europejska siedziba Organizacji Narodów Zjednoczonych i Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. W miejscu, gdzie stykają się granice trzech państw: Szwajcarii, Francji i RFN, leży nad Renem przemysłowa Bazylea. Bazylea, Genewa i przede wszystkim Zurych są wielkimi węzłami transkontynentalnych linii lotniczych.

Góry Jura ciągną się wzdłuż północo-zachodniej granicy Szwajcarii z Francją. Zbudowane są ze skał wapiennych. Ludność zamieszkująca Jurę trudni się przeważnie hodowlą i rzemiosłem domowym.

Szwajcaria jest krajem dobrze uprzemysłowionym, mimo że prawie nie posiada bogactw mineralnych. Wykorzystuje się jednak w dużym stopniu zasoby energii wodnej. Wszystkie koleje są zelektryfikowane. Przemysł dostarcza wyrobów włókienniczych, chemicznych, środków leczniczych, maszyn precyzyjnych, urządzeń elektrotechnicznych, przyrządów pomiarowych, a przede wszystkim słynnych zegarków szwajcarskich uważanych za najlepsze w świecie. Szwajcaria jest najstarszą w świecie republiką. Zaczątkami swymi sięga 1291 roku, kiedy to trzy niewielkie krainy górskie (Schwyz, Uri i Unterwalden — nad Jeziorem Czterech Kantonów) stawiły opór panowaniu książąt habsburskich, Do związku tych trzech przystąpiły kolejno inne kantony, a w połowie XVII wieku Szwajcaria uznana została ostatecznie za państwo niezawisłe.

Category: turystyka
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.Both comments and pings are currently closed.