SIEC RZECZNA, KANAŁY I DROGI LĄDOWE WE FRANCJI

Krainy geograficzne Francji połączone są gęstą siecią rzek i kanałów. Budowę kanałów ułatwiają niskie działy wód na przejściu z jednego basenu do drugiego.

Najwięcej kanałów jest w Basenie Paryskim i północno–wschodniej części Francji. Łączą one Sekwanę i jej dopływy z rzeką Loarą na zachodzie, Saoną na południu i systemem Renu na wschodzie. Kanał Południowy łączy Morze Śródziemne z Atlantykiem. Ponieważ tylko nieliczne kanały są unowocześnione, nie spełniają więc swego zadania w takim stopniu, jak to widać na przykładzie sieci rzeczno-kanałowej RFN.

Obniżenia między górami i naturalne połączenia między basenami wykorzystali Francuzi również dla komunikacji kolejowej. Najwięcej linii kolejowych rozchodzi się z Paryża. Na ogólną długość 35 tys. km linii kolejowych 9,2 tys. km jest zelektryfikowanych i te właśnie linie są najsilniej eksploatowane, obsługują 2h całego ruchu kolejowego, i    Francja należy do krajów o rozwiniętej sieci dróg kołowych.

Komunikacja samochodowa objęła wszystkie krainy Francji, nie wyłączając gór, a pod względem przewozu ludzi i towarów nie ustępuje transportowi kolejowemu.

Francuskie linie lotnicze należą do najdłuższych w świecie. Wielkie porty lotnicze znajdują się w Paryżu, Marsylii i Bordeaux.

Category: turystyka
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.Both comments and pings are currently closed.