ROZWÓJ GOSPODARCZY ROSJI

Po drugiej wojnie światowej Związek Radziecki umocnił i rozwinął wszechstronnie swoją bazę przemysłową. Nastąpiło przekształcenie struktury ekonomicznej kraju. Jest to obecnie struktura kraju wysoko rozwiniętego, w którym zasadniczą rolę spełnia przemysł. W najbliższej pięciolatce przewiduje się dalszy szybki wzrost przemysłu, wysokie stałe tempo wzrostu rolnictwa i istotny wzrost poziomu życia ludności.

Stworzony został potężny przemysł obronny, dzięki któremu Związek Radziecki gwarantuje warunki spokojnego rozwoju również innym krajom socjalistycznym pozostającym w sojuszu i przyjaźni z ZSRR.

Lata ostatniego trzydziestolecia przyniosły wielkie osiągnięcia naukowe i techniczne w wielu dziedzinach pokojowych. Należą do nich m.in. uruchomienie pierwszej na świecie elektrowni atomowej, podróż pierwszego człowieka w kosmosie, osiągnięcie najwyższego światowego poziomu w takich dziedzinach, jak budowa wielu typów maszyn (na przykład turbin i turbogeneratorów dla wielkich elektrowni wodnych), aparatury do badań kosmosu, samolotów pasażerskich, śmigłowców i aparatury medycznej, sprzętu głębokich wierceń skorupy ziemskiej.

ZSRR udziela coraz większej i wszechstronnej pomocy ekonomicznej i technicznej innym krajom, przede wszystkim socjalistycznym i licznym krajom rozwijającym się.

Category: turystyka
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.Both comments and pings are currently closed.