RÓZNE TYPY WYBRZEŻY I PORTY WE FRANCJI

Długie wybrzeże morskie Francji przedstawia różne formy kształtowane przez działalność morza i rzek. Nad Kanałem La Manche są odcinki wysokiego wybrzeża klifowego, stale podcinane i rzeźbione przez uderzające w nie fale burzliwego morza. Nad Cieśniną Kaletańską natomiast, w pobliżu portu Calais (czyt. kale) i Dunkierki, wybrzeże jest płaskie i wyrównane. Trzeba budować na nim groble, by fale nie zalały nisko położonego lądu.

Linia brzegowa nad Atlantykiem jest w części dobrze rozwinięta, jak na przykład na wychodzącym w morze Półwyspie Bre-tońskim, gdzie nad chronioną od fal zatoką leży ważny port Francji Brest. Dalej na południe wybrzeże jest płaskie, z lejkowatymi ujściami rzek, a od ujścia Garonny rozpoczyna się wybrzeże wydmowe, jednostajne i trudno dostępne. Za pasem wydm ciągnie się łańcuch jezior nadbrzeżnych. Obszar ten nosi nazwę Landów.

Zróżnicowane jest też wybrzeże śródziemnomorskie. Płaskim brzegom nad Zatoką Lwią zasypywanym materiałem niesionym przez prądy przybrzeżne, przeciwstawić można Riwierę Francuską, gdzie stoki Alp dochodzą niemal do samego morza. Na wschód od delty Rodanu leży wielki port Marsylia, najbardziej na południu — Tulon, na słonecznej Riwierze — Nicea.

Lejkowate ujścia największych francuskich rzek mają duże znaczenie dla żeglugi, statki morskie bowiem mogą wpływać daleko w ląd, zwłaszcza gdy fala przypływu wkracza w górę rzeki, podnosząc znacznie poziom wody na przestrzeni kilkudziesięciu kilometrów.

Najsilniej podnosi się w czasie przypływu poziom wody w Kanale La Manche; w różnych miejscach wybrzeża wysokość przypływu wynosi od 6 do 10 m. Dzięki temu np. Rouen (czyt. ruan) nad Sekwaną, oddalony ponad 100 km od ujścia rzeki, pełni rolę portu rzeczno-morskiego. Morskim portem u ujścia Sekwany jest Hawr. Do wielkich portów rzeczno-morskich należy także Nantes (czyt. nant) u ujścia Loary i Bordeaux (czyt. bordo) u ujścia Garonny.

Category: turystyka
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.Both comments and pings are currently closed.