ROPA NAFTOWĄ I GAZ ZIEMNY Z DNA MORZA POŁNOCNEGO

Po wieloletnich badaniach geologicznych odkryte zostały duże złoża ropy naftowej i gazu ziemnego pod dnem Morza Północnego. Eksperci szacują zasoby na 2—3 mld ton ropy naftowej i 1000 mld m3 gazu ziemnego. Oblicza się, że w 1980 roku złoża te dostarczać będą rocznie 100—150 min ton ropy i 70—100 mld m3 gazu. Eksploatacja złóż podjęta zostanie w 4 sektorach: angielskim, norweskim, zachodnioniemieckim i duńsko-holenderskim. Największe pole naftowe położone o 100 mil na północo-wschód od Wysp Szetlandzkich i należące do sektora angielskiego, rozpoczęło wydobywanie ropy i gazu już w 1975 roku.

Category: turystyka
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.Both comments and pings are currently closed.