ROLNICTWO W ROSJI

Warunki naturalne są przyczyną tego, że w rolniczym użytkowaniu znajduje się mniej więcej lU obszaru ZSRR. Około 33% powierzchni ZSRR zajmują lasy, a nieco ponad 40% przypada na nieużytki (wysokie góry, obszary polarne), wody, drogi, grunty pod zabudowę. Pod względem wielkości obszarów uprawnych Związek Radziecki zajmuje pierwsze miejsce na świecie i jest największym producentem pszenicy, żyta, jęczmienia, ziemniaków, buraków cukrowych i lnu. W celu dalszego powiększenia obszarów użytkowanych rolniczo zaorywa się znaczne powierzchnie stepów w północnym Kazachstanie i zachodniej Syberii.

W rolnictwie stosuje się socjalistyczne formy gospodarki. Chłopi zrzeszeni są w gospodarstwach spółdzielczych zwanych kołchozami lub pracują jako robotnicy rolni w gospodarstwach państwowych — sowchozach.

Na wielkich polach kołchozów i sowchozów stosuje się nowoczesne metody uprawy ziemi: mechanizację, chemizację, płodo-zmian i meliorację. Kombajny — potężne maszyny pracują przy zbiorze zbóż, buraków cukrowych, ziemniaków i bawełny, zastępując pracę setek ludzi.

Prowadzi się wielkie prace melioracyjne polegające na nawadnianiu suchych obszarów głównie w Kazachstanie i na Nizinie Turańskiej. Aby uchronić pola przed suchymi wiatrami, zasadzono nad dolną Wołgą ogromne pasy leśne. Wielkim osiągnięciem rolnictwa radzieckiego jest również przesunięcie granicy upraw niektórych roślin, głównie zbóż i warzyw, poza krąg polarny,

Warunki glebowe i klimatyczne umożliwiają dużą różnorodność upraw. Oprócz roślin, charakterystycznych dla strefy umiarkowanej znaczne obszary zajmują rośliny wymagające ciepłego W słonecznej Gruzji i Azerbejdżanie uprawia się krzew drzewa cytrusowe, bawełnę, a na podmokłych polach — ryż; na Krymie, w Mołdawii i w okręgach zakaukaskich — winną latorośl, a w Azji Środkowej — bawełnę, ryż i owoce południowe. Z roku na rok wzrasta uprawa roślin przemysłowych.

Na gorszych glebach północnej części Niżu Wschodnioeuropejskiego przeważają pola lnu. Na żyznych czarnoziemach Ukrainy i południowej Syberii uprawia się ogromne ilości buraków cukrowych, słonecznika, tytoniu i chmielu.

Z rolnictwem wiąże się hodowla. Najlepsze warunki dla hodowli są w europejskiej części ZSRR, gdzie jest dużo łąk i pastwisk. Dobre warunki są również w południowej części Syberii Zachodniej, na Pogórzu Kazachskim i w Azji Środkowej. Toteż pod względem ilości bydła, trzody chlewnej, owiec i koni Związek Radziecki zajmuje czołowe miejsce w świecie. Na suchych stepach Azji Środkowej hoduje się wielbłądy, a na dalekiej północy renifery.

Category: turystyka
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.Both comments and pings are currently closed.