ROLNICTWO NIEMIEC

Wysoki jest również poziom rolnictwa NRD; na wsi istnieją tylko gospodarstwa spółdzielcze i państwowe. Głównymi rejonami uprawy pszenicy i buraka cukrowego są tereny lessowe okolic Magdeburga i nizin wokół Lipska oraz obszary morenowe Niziny Północnej. Szeroko stosowana jest też uprawa jarzyn. Ważnym działem rolnictwa NRD jest hodowla, zwłaszcza bydła i trzody chlewnej.

W rolnictwie pracuje około 12% ludności zawodowo czynnej.

Category: turystyka
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.Both comments and pings are currently closed.