PRZEMIANY SPOŁECZNE I GOSPODARCZE W JUGOSLAWII

Przed drugą wojną światową Jugosławia była zacofanym krajem rolniczym, a przemysł obejmował głównie włókiennictwo i przetwórstwo środków spożywczych. Po wojnie, po wprowadzeniu socjalistycznych form gospodarki rozpoczął się intensywny rozwój uprzemysłowienia, tym bardziej, że kraj ten posiada obfite źródła energii i znaczne zasoby różnorodnych surowców mineralnych. Bogate złoża węgla brunatnego występują w różnych częściach kraju, w ich eksploatacji zajmuje Jugosławia 6 miejsce na świecie. Węgiel kamienny znajduje się na Półwyspie Istria i w Serbii. Na obszarach zagłębi węglowych powstały wielkie huty i ośrodki przemysłu ciężkiego i maszynowego. Coraz bardziej wykorzystuje się energię wodną. Wielkie znaczenie dla gospodarki kraju ma nowo zbudowany system hydroenergetyczny na Dunaju w Dżerdap (wspólnie z Rumunią). Projektowana jest budowa nowego obiektu „Dżerdap II”.

Wzrasta eksploatacja r złóż rud żelaza i rud metali nieżelaznych. W okręgu Kosowo w południowej Serbii odkryto niedawno bogate złoża rud niklu, manganu, miedzi, antymonu i żelaza, a w Chorwacji — ropę naftową i gaz ziemny. W Dalmacji i na sąsiadujących terenach Hercegowiny i Czarnogóry występują zasobne złoża boksytu i zwiększa się produkcja aluminium. Duże znaczenie ma produkcja ołowiu (w Serbii). Wiele fabryk zbudowano w zacofanych dawniej prowincjach Bośni, Hercegowiny i Czarnogóry. Rozwija się przemysł chemiczny, a zwłaszcza farmaceutyczny.

Produkcja rolnictwa jugosłowiańskiego nie zaspokaja potrzeb kraju, mimo że rolnictwo zatrudnia około 50% ludności zawodowo czynnej. Większa część gruntów należy do indywidualnych właścicieli. Spółdzielnie produkcyjne i państwowe gospodarstwa rolne zajmują około 10% obszarów użytkowanych rolniczo.

Ważnym źródłem dochodu narodowego stała się turystyka. Jugosławię odwiedza rocznie około 6 min turystów z całego świata. Kraj ten zaliczany jest do najpiękniejszych w Europie.

Category: turystyka
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.Both comments and pings are currently closed.