POWIĄZĄNIA RZECZNO-KANAŁOWE I ROZMIESZCZENIE PORTÓW W NIEMCZECH

Obszar Republiki Federalnej Niemiec leży w dorzeczu czterech rzek: Renu, Wezery, dolnej Łaby oraz górnego Dunaju. Spośród nich najważniejszą rolę komunikacyjną odgrywa Ren. Jest to rzeka umiędzynarodowiona, tzn. że mogą z niej korzystać na równych prawach wszystkie państwa, przez które przepływa.

Dolina Renu jest gęsto zaludniona. Nad górnym Renem ludność zajmuje się uprawą winnej latorośli, drzew owocowych, tytoniu i pszenicy. Od Mainz (Moguncja) (stare miasto Rzymian) rozpoczyna się przełom Renu przez Góry Łupkowe. Poniżej miasta Bonn krajobraz nadreński znowu się zmienia. Zaczyna się dolny bieg Renu. Na nizinie, po obu brzegach rzeki, znajdują się najbardziej uprzemysłowione krainy RFN — Nadrenia i Westfalia z Zagłębiem Ruhry. W Duisburgu na Renie jest największy w Europie Zachodniej port rzeczny, obsługujący całe zagłębie.

Krajobraz górniczo-przemysłowy kończy się na północ od miasta Essen, gdzie Ren zbliża się do granicy holenderskiej.

Ujście Renu znajduje się w Holandii i chociaż RFN może z niego korzystać, to jednak zbudowano wewnętrzne drogi kanałowe z dolnego Renu do Wezery i wprost do Morza Północnego, łącząc obszar zagłębia nad Renem z wielkimi portami morskimi. Kanały te połączone są z najważniejszym i najdłuższym kanałem -— Kanałem Śródlądowym, biegnącym równoleżnikowo przez całą Nizinę Północną.

U ujścia Łaby, w odległości około 100 km od otwartego morza, leży wielki port oceaniczny Hamburg, jeden z największych w Europie, a u ujścia Wezery — Bremen (Brema), oddalona od morza około 80 km. Wielkie statki mogą wpływać do tych portów dzięki temu, że obie rzeki mają głębokie ujścia lejkowate, gdzie w czasie przypływu morza poziom wody podnosi się około 3 m„ Pod koniec XIX wieku zbudowany został Kanał Kiloński, łączący Morze Bałtyckie z Morzem Północnym, stanowi on ważną drogę wodną o znaczeniu międzynarodowym. Kanał prowadzi z Kiel (Kilonia) u nasady Półwyspu Jutlandzkiego do ujścia Łaby. W stosunku do przejazdu statków przez Cieśniny Duńskie Kanał Kiloński skraca drogę z Bałtyku na Morze Północne o 685 km. Jest dostępny dla statków pełnomorskich.

Drugi wielki port bałtycki RFN — Lubeka — jest także połączony z Morzem Północnym, kanał prowadzi z Lubeki do dolnej Łaby.

Category: turystyka
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.Both comments and pings are currently closed.