POŁOŻENIE, OBSZAR I GRANICE ROSJI

Związek Radziecki jest największym pod względem obszaru państwem na świecie. Jego powierzchnia wynosi ponad 22 min km2, z czego około 6 min km2 przypada na Europę. ZSRR zajmuje wielką Nizinę Wschodnioeuropejską, północną część Azji oraz zachodnią część Azji Środkowej. Na wschodzie sięga aż do brzegów Oceanu Spokojnego (Morze Czukockie).

Długość granic tego ogromnego państwa osiąga około 50 tys. km, z czego na granice morskie przypada ponad 40 tys. km, czyli tyle ile wynosi obwód równika.

Wybrzeża ZSRR należą w znacznej części do mórz arktycz-nych, przez większą- część roku zamarzniętych, i dlatego możliwości ich gospodarczego wykorzystania są ograniczone. Jedynie zachodnia część Morza Barentsa ma warunki klimatyczne łagodniejsze, gdyż zaznacza się tam ocieplający wpływ Prądu Zatokowego. Na niezamarzającym wybrzeżu Półwyspu Kolskiego leży port Murmańsk, największe w świecie miasto poza kręgiem polarnym.

Nad Morzem Białym, u ujścia rzeki Dwiny, leży najstarszy port rosyjski Archangielsk. Nie ma on jednak takiego znaczenia jak Murmańsk, gdyż morze zamarza tu każdej zimy.

Lodem pokryte jest także przez całą zimę Morze Ochockie oblewające wybrzeża ZSRR na Dalekim Wschodzie. Natomiast Morze Japońskie, leżące bardziej na południe, jest cieplejsze i dlatego Władywostok, chociaż niezupełnie wolny od lodów w ciągu zimy, jest najważniejszym portem i największym miastem Związku Radzieckiego na Dalekim Wschodzie.

Duże znaczenie ma Morze Czarne, z którego przez cieśniny Bosfor i Dardanele prowadzi droga morska z portów ZSRR na Morze Śródziemne. Najważniejszym portem Morza Czarnego jest Odessa. Morze to nie zamarza i dlatego żegluga na nim odbywa się przez cały rok.

Najdalej na zachód wysuniętym morzem u brzegów ZSRR jest Bałtyk. Radzieckimi portami bałtyckimi są Leningrad nad Zatoką Fińską, Ryga i Kaliningrad.

Category: turystyka
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.Both comments and pings are currently closed.