POŁOZENIE JUGOSLAWII NA PÓŁWYSPIE BAŁKAŃSKIM NAD DUNAJEM I ADRIATYKIEM

Jugosławia leży w północno-zachodniej części Półwyspu Bałkańskiego nad Morzem Adriatyckim. Graniczy z siedmioma państwami.

Najdłuższą granicę Jugosławii stanowi linia brzegowa wybrzeża dal-matyńskiego z licznymi wyspami* na Morzu Adriatyckim i zatokami. Wyspy mają kształt wydłużony o kierunku równoległym do linii brzegowej. W tym samym kierunku ciągną się nadbrzeżne pasma górskie. Wybrzeże dalma-tyńskie, o tak zawiłej linii brzegowej, powstało w niedawnej przeszłości geologicznej wskutek ruchu obniżającego obszary położone nad północną częścią Adriatyku. Morze wdarło się w głąb lącju i doliny śródgórskie zostały zalane przez morze. Najwyższe partie pasm górskich zatopionego wybrzeża są obecnie podłużnymi wyspami lub półwyspami, a dawne doliny — kanałami morskimi lub zatokami. W głębi niewielkich zatok powstały porty: Split i Dubrownik.

Mimo dobrze rozwiniętej linii brzegowej Jugosławia nie ma dogodnego dostępu do morza, gdyż odgrodzona jest od niego nadbrzeżnymi pasmami górskimi. Ze spławnych rzek jedynie niewielka Neretwa otwiera wąskie przejście z górzystego wnętrza kraju do morza.

Category: turystyka
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.Both comments and pings are currently closed.