POŁOŻENIE I LINIA BRZEGOWA AZJI

Azja, największy kontynent świata, leży w centralnej części wielkiego zgrupowania lądów półkuli północnej. Z Europą tworzy zwartą całość (Eurazja), od Afryki oddziela ją sztucznie przekopany Kanał Sueski, Morze Czerwone i cieśnina Bab-el-Mandeb o szerokości 27 km. Swym północno-wschodnim krańcem zbliża się Azja na odległość 86 km (szerokość Cieśniny Beringa) do Ameryki Północnej. Zimą Cieśnina Beringa zamarza i lód łączy oba kontynenty.

Między Azją a Australią leżą wyspy Archipelagu Sundajskiego, zwanego także Malajskim, które stanowią pomost łączący oba lądy.

Azję oblewają wody wszystkich trzech oceanów, sięgających w ląd morzami i zatokami.

Na Oceanie Spokojnym ciągną się łukami wzdłuż kontynentu wielkie archipelagi wysp, które oddzielają morza przybrzeżne od otwartego oceanu.

Od południa otaczają brzegi Azji wody Zatoki Bengalskiej i Morza Arabskiego szeroko otwarte ku Oceanowi Indyjskiemu. Śródlądowa Zatoka Perska połączona z Morzem Arabskim Cieśniną Ormuz ma najcieplejszą wodę ze wszystkich mórz świata. Średnia temperatura roczna warstw powierzchniowych w Zatoce Perskiej wynosi 34°C.

Od północy Morze Arktyczne tworzy przy wybrzeżach Azji Morze Karskie oddzielone od Morza Barentsa wyspami Nowej Ziemi, Morze Łaptiewów, znajdujące się między półwyspem Taj-myr i Wyspami Nowosyberyjskimi oraz na wschód od nich — Morze Wschodniosyberyjskie.

Najmniejszy odcinek wybrzeży azjatyckich znajduje się nad Morzem Śródziemnym i Morzem Czarnym.

Category: turystyka
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.Both comments and pings are currently closed.