PAŃSTWO I LUDNOŚĆ W WIELKIEJ BRYTANII

W skład Wielkiej Brytanii wchodzą cztery krainy historyczne: Anglia, Szkocja, Walia i Północna Irlandia. Stolica kraju, Londyn, leży na terenie Anglii. Razem z przedmieściem liczy prawie 7,3 min mieszkańców, to jest mniej więcej V? ogółu ludności Wielkiej Brytanii. Londyn jest największym, po Paryżu i Moskwie, miastem Europy.

Liczba ludności Wielkiej Brytanii wynosi ponad 56 milionów. Rozmieszczenie ludności jest bardzo nierównomierne. Najgęściej zaludnione są przemysłowe okolice „Czarnego Kraju”, a najrzadziej — wyżynne obszary Szkocji.

Wielka Brytania należy do najbardziej zurbanizowanych krajów europejskich. Ludność miejska stanowi ponad 78% ogółu ludności. W sześciu miastach milionowych Wielkiej Brytanii mieszka ponad V3 ludności całego kraju.

Ponad 50 miast liczy pc wyżej 100 tys. mieszkańców, najwięcej jest ich w „Czarnym Kraju”, gdzie na powierzchni około 45 tys. km2 mieszka ponad 7 milionów ludności.

Category: turystyka
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.Both comments and pings are currently closed.