PANSTWO I LUDNOSC NIEMIEC

Republika Federalna Niemiec jest państwem związkowym, w skład jej wchodzi 10 krajów związkowych, które mają pełną autonomię, własną konstytucję, prawodawstwo i własny parlament.

Obszar RFN wynosi 248 tys. km2, liczba mieszkańców przekroczyła 60 milionów. Średnia gęstość zaludnienia — 242 osoby/km2 — należy do największych w Europie (po Holandii i Belgii).

Najgęściej zaludnione są przemysłowe obszary nad Renem i rzeką Ruhr, najrzadziej — okolice górskie oraz mało urodzajne okolice na Nizinie Północnej. W samym tylko Zagłębiu Ruhry mieszka około 14 milionów ludzi. Jest to jeden z najgęściej zaludnionych obszarów nie tylko Europy, ale świata.

Zdecydowana większość, bo aż 4/5 ludności RFN, mieszka w miastach. Wskazuje to na przemysłowy charakter kraju i świadczy o wielkiej rozbudowie miast. Miastami liczącymi powyżej miliona mieszkańców są Hamburg i München (Monachium) — stolica kraju związkowego Bawarii, jest największym ośrodkiem przemysłowym, komunikacyjnym i naukowo-kulturalnym południowej części Republiki Federalnej Niemiec. Miasto słynie z bogactwa zabytków i znane jest z pięknej architektury, licznych muzeów i galerii dzieł sztuki.

Stolicą Republiki Federalnej Niemiec jest Bonn, położone nad Renem (w 1974 roku około 300 tys. mieszk.), w ostatnich latach bardzo rozbudowywane.

Do 1970 roku polityka zagraniczna RFN koncentrowała się głównie na sprawach rozwoju sojuszów z państwami kapitalistycznymi, zwłaszcza z USA i umocnienia paktu NATO (Organizacja Paktu Północnego Atlantyku). Nie uznawano istnienia drugiego państwa niemieckiego, ani naszej granicy na Odrze i Nysie    , Łużyckiej. W 1970 r. nastąpił pewien postęp w dziedzinie normalizacji stosunków z krajami socjalistycznymi. RFN podpisała układ o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, rozpoczęły się również pertraktacje w sprawie uznania przez RFN Niemieckiej Republiki Demokratycznej i naszej granicy zachodniej na Odrze i Nysie Łużyckiej. W roku 1972 wszedł w życie w wyniku obustronnej ratyfikacji — układ z dnia 7 grudnia 1970 roku między Republiką Federalną Niemiec a Polską, odnoszący się do „normalizacji stosunków między obu państwami”.

Category: turystyka
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.Both comments and pings are currently closed.