PAŃSTWO DWÓCH NARODÓW

CSRS jest federacyjną republiką socjalistyczną złożoną z dwóch równouprawnionych republik: czeskiej i słowackiej. Obie republiki mają wspólnego prezydenta, lecz odrębne organy ustawodawcze: Czeską Radę Narodową i Słowacką Radę Narodową oraz odrębne władze wykonawcze. Prowadzą wspólną politykę zagraniczną, obronę narodową i handel zagraniczny.

Stolica Czechosłowacji Praga jest także stolicą Czeskiej Republiki Socjalistycznej. Jest to jedno z najpiękniejszych miast Europy, nazywane często „Złotą Pragą”, słynne z cennych pamiątek historii i kultury czeskiej. Nad brzegiem Wełtawy wznosi się Hradczyn, dawny zamek królewski. Uniwersytet praski, założony w 1348 r. należy do najstarszych w Europie. Praga jest ważnym ośrodkiem przemysłu, zwłaszcza metalowego.

Stolicą Słowackiej Republiki Socjalistycznej i ośrodkiem kultury narodowej Słowaków jest Bratysława. Znajduje się tu największy w CSRS port rzeczny. W Bratysławie zachowały się liczne zabytki. W mieście jest kilka uczelni wyższych. Stolica Słowacji stała się wielkim ośrodkiem nowoczesnego przemysłu, m.in. chemicznego (w oparciu o ropę naftową dostarczaną rurociągiem z ZSRR).

W Czechosłowacji, na Śląsku Cieszyńskim mieszka około 80 tys. Polaków. Nad granicą węgierską i rozproszeni wśród Słowaków mieszkają Węgrzy (około 4% ogółu ludności).

Czechosłowacja liczy ponad 14,6 min mieszkańców. Na terytorium Czech mieszka 10 min ludności (67%), na terytorium Słowacji 4,6 min (33%). Rozmieszczenie ludności jest nierównomierne. Gęstość zaludnienia maleje z zachodu na wschód. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 115 osób na 1 km2.

Category: turystyka
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.Both comments and pings are currently closed.