PAŃSTWA SKANDYNAWSKIE

Porównując powierzchnię i liczbę ludności krajów skandynawskich, z krajami Europy Zachodniej, gęsto zaludnionymi, można by sądzić, że narody skandynawskie nie odgrywają w Europie roli pierwszoplanowej. Tymczasem rzeczywistość przedstawia się wręcz przeciwnie. Państwa północnoeuropejskie mają wysoki standard życiowy, Szwecja — najwyższy w Europie. Poziom życia i zdumiewające osiągnięcia gospodarcze zawdzięczają umiejętnemu wykorzystywaniu postępów nauki i techniki oraz zdolnościom zastosowania ich w praktyce.

Sztokholm jest siedzibą międzynarodowego Komitetu do Spraw Ochrony Środowiska i jego Zasobów. W Finlandii zaś — w Helsinkach w 1975 r. obradowała Europejska Konferencja w sprawie Bezpieczeństwa i Współpracy.

Category: turystyka
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.Both comments and pings are currently closed.