PAKISTAN

Pakistan, którego pełna nazwa brzmi Muzułmańska Republika Pakistanu, leży nad Morzem Arabskim, na północo-zachód od Indii. Granica między Indiami a Pakistanem biegnie na długiej linii przez Pustynię Thar, następnie w poprzek Niziny Hindostańskiej i zachodnich łańcuchów Himalajów.

W skład terytorium Pakistanu wchodzą: Nizina Indu w dorzeczu Indusu, która w północnej części nosi nazwę Pendzabu, tzn. „pięciorzecza”, pasma górskie wschodniego krańca Wyżyny Irańskiej oraz zachodnia, część Pustyni Thar.

Pakistan jest rozwijającym się krajem rolniczym. Bardziej jeszcze niż w Indiach, występują tu przeżytki stosunków feudalnych, zwłaszcza systemu wielu pośredników i dzierżawców oraz związane z nim zadłużenie rolników. Sztucznie nawadniane ziemie uprawne dają dobre plony, zbierane w niektórych obszärach 2—3 razy w ciągu roku. Mimo to jednak wydajność rolnictwa w skali całego kraju jest niska i zbiory nie zawsze pokrywają potrzeby kraju. Uprawia się głównie’ pszenicę^ kukurydzę, jęczmień i proso oraz dużo roślin strączkowych. Pendżab stanowi jeden ze światowych „spichlerzy pszenicy”, poza tym jednak rolnictwo jest mało wydajne, a w dodatku produkcja rynkowa jest niedostateczna, ponieważ duża część towarów żywnościowych znajduje się w rękach obszarników.

Z roślin przemysłowych największą rolę odgrywa bawełna, na drugim miejscu znajdują się rośliny oleiste, wśród nich przede wszystkim palma kokosowa. Do artykułów żywnościowych eksportowych z Pakistanu należą owoce palmy daktylowej, cytrusy i inne owoce strefy podzwrotnikowej.

Uprzemysłowienie Pakistanu jest jeszcze słabe, aęzkolwiek od czasu uzyskania niepodległości, kraj stopniowo, choć bardzo powoli się rozwija. Rozbudowuje się górnictwo węgla kamiennego, gazu ziemnego i ropy naftowej, rud metali, a także soli. Większość ośrodków przemysłowych znajduje się w Pendżabie i w dolinie Indusu oraz w delcie rzeki. Na pierwszy plan wysuwa się przemysł włókienniczy, przede wszystkim bawełny, skoncentrowany w Karaczi, najstarszym ośrodku włókiennictwa Pakistanu. W Pendżabie leżą młodsze ośrodki przemysłowe —* Multan, Lahor i Rawalpindi z przemysłem włókienniczym, drzewnym i papierniczym. Bardzo rozpowszechnione są różne gałęzie przemysłu spożywczego. Od dawna utrzymuje się w Pakistanie różnorodne rzemiosło włókiennicze, metalowe, drzewne i artystyczne. Stolicą kraju jest Rawalpindi.

Pakistan eksportuje bawełnę i wyroby z bawełny, przedmioty rzemiosła artystycznego i owoce, importuje maszyny i środki transportu, surowce mineralne i żywność.

Category: turystyka
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.Both comments and pings are currently closed.