MORZE ŚRÓDZIEMNE I KRAJE NAD NIM LEZĄCE

Morze Śródziemne otoczone jest zewsząd lądem, a wąska Cieśnina Gibraltarska łączy je z otwartymi wodami Oceanu Atlantyckiego; poprzez cieśniny Bosfor i Dardanele ma połączenie z Morzem Czarnym, a przez Kanał Sueski i Morze Czerwone z Oceanem Indyjskim. Morze to położone jest wśród trzech kontynentów — Europy, Azji i Afryki. Nazwa: „Morze Śródziemne” oddaje więc bardzo dobrze charakter tego największego morza Europy, którego powierzchnia wynosi prawie 3 miliony km2.

Najcieplejsze morze Europy. Morze Śródziemne leży w porównaniu z innymi morzami Europy w najniższych szerokościach geograficznych. Temperatura jego wód na powierzchni wynosi latem 23°—26°C, zimą 13°—17°C. Zmiany temperatury zachodzą tylko do głębokości 300 m, a głębiej utrzymuje się stała temperatura wynosząca około 13° C. Dzieje się tak dlatego, że podwodny próg w Cieśninie Gibraltarskiej zamyka Morze Śródziemne właśnie w tej głębokości i uniemożliwia dopływ do niego zimnych wód z głębin Atlantyku.

Morze bardzo słone. Z powodu wysokiej temperatury woda Morza Śródziemnego silnie paruje, podczas gdy dopływ wód rzecznych jest mały. Toteż jest tutaj więcej soli aniżeli w jakimkolwiek innym morzu europejskim — na 1000 gramów wody soli. Natomiast Morze Czarne, do którego uchodzą potężne rzeki, ma zasolenie znacznie mniejsze.

Duże zasolenie sprawia, że wody Morza Śródziemnego mają piękny kolor ciemnoniebieski i z powodu ubogiego planktonu (w słonych wodach) są one z natury czyste i przeźroczyste. Obecnie jednak coraz częściej słyszymy o zanieczyszczeniach plaż śródziemnomorskich i wód przybrzeżnych, wskutek nieprzestrzegania przez człowieka zasad ochrony środowiska.

Category: turystyka
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.Both comments and pings are currently closed.