LUDNOŚĆ WĘGIER

Ludność Węgierskiej Republiki Ludowej pod względem narodowościowym jest na ogół jednolita (98%). Poza tym na obszarze WRL mieszka niewielu Rumunów, Słowaków i Niemców.

W miastach żyje około 50% ludności kraju, przy czym w samej stolicy około 20%.

Budapeszt ma ponad 2 min mieszkańców. Jest to piękne miasto nad Dunajem. Na prawym brzegu Dunaju, na stokach naddunaj-skich wzgórz, wznosi się stare miasto Buda ze słynnym dawnym zamkiem obronnym. Zabudowa tej części stolicy ma charakter willowy z dużą przewagą terenów zielonych. Na lewym, niskim brzegu znajdują się wielkomiejskie zabudowania Pesztu. Dziewiętnastowieczna architektura Pesztu stopniowo zmienia swoje oblicze na nowoczesny styl wielkiego miasta. Peszt z Budą łączy kilka pięknych mostów nad Dunajem.

Budapeszt jest ważnym ośrodkiem przemysłowym, kulturalnym i naukowym, a także i uzdrowiskiem. Na prawym brzegu Dunaju i na wyspie Małgorzaty na środku rzeki znajdują się gorące źródła mineralne. Ich właściwości lecznicze znane były już w starożytności i zachowały się ślady dawnych kąpielisk i łaźni rzymskich.

Poza Budapesztem cztery miasta mają ponad 100 tys. mieszkańców. Są to: Miskolc, Debreczyn, Pecz i Szeged.

Ludności zawodowo czynnej jest 47% ogółu mieszkańców, w tym przemysł zatrudnia około 35%, a rolnictwo 30% pracujących zawodowo.

Węgrzy są bardzo gościnni i ruch turystyczny rozwija się masowo w ostatnich latach.

Category: turystyka
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.Both comments and pings are currently closed.