LUDNOŚĆ WE FRANCJI

Francja — pełna nazwa brzmi Republika Francuska — dzieli i się pod względem administracyjnym na 90 departamentów. W herbie Republiki widnieją hasła: „Liberté — Egalité — Fraternité^, czyli po polsku „Wolność — Równość —- Braterstwo”.

Francję zamieszkuje ponad 52 miliony ludności. Jest to znacznie więcej od liczby mieszkańców w Polsce, ale gęstością zaludnienia Polska przewyższa Francję.

Rozmieszczenie ludności jest nierównomierne. Najgęściej zaludnione są okręgi przemysłowe na pograniczu z Belgią (od 150 do 200 i więcej ludzi na 1 km2), okręg Paryża, dolina dolnej Sekwany, okolice Lyonu i wybrzeże śródziemnomorskie między Marsylią a Tulonem, najsłabiej zaś — Landy, Masyw Centralny, Pireneje i Alpy (15 mieszkańców na 1 km2).

Pod względem narodowościowym ludność Francji jest prawie jednolita. Niewielkie grupy etniczne zachowujące po dziś dzień odrębność swej rodzimej kultury, języka i tradycji — to celtyccy Bretończycy na Półwyspie Bretońskim, Flamandowie mieszkający we Flandrii w północnej Francji, pochodzenia germańskiego, Baskowie na pograniczu Francji i Hiszpanii w Pirenejach nad Zatoką Biskajską oraz rodowici Korsykanie.

Od lat trwa we Francji brak rąk do pracy, spowodowany min. niskim przyrostem naturalnym ludności. Tym się tłumaczy wielka liczba imigrantów, którzy rok w rok napływają, w niektórych latach po ok. 200 do 300 tysięcy. Liczbę imigrantów osiadłych we Francji podają źródła francuskie na kilka milionów, najwięcej jest wśród nich Algierczyków, Hiszpanów, Portugalczyków, Włochów i Polaków. Napływ polskiego wychodźstwa zarobkowego do Francji rozwijał się tak silnie, że w okresie międzywojennym przebywało na emigracji we Francji około pół miliona robotników polskich wraz z rodzinami. Osiedlali się głównie w centrach górniczych i przemysłowych na północy kraju, w departamentach Nord i Pas-de-Calais (czyt. pa de kale). Wielką grupę wśród nich stanowili Polacy. Obecnie liczba Polaków we Francji wynosi około 750 tysięcy. Tak jak pierwsi nasi emigranci — mieszkają i teraz głównie na północy Francji, wielu także w Lotaryngii, a mniejsze grupy, zwłaszcza robotnicy rolni — rozrzucone są po całej Francji. W niektórych osadach górniczych w okręgu Lille słyszy się dość powszechnie język polski, Polacy stanowią bowiem bez mała trzecią część górników we Francji.

Category: turystyka
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.Both comments and pings are currently closed.