LUDNOŚĆ JAPONII I JEJ PRACA. GŁÓWNE MIASTA

Ludność Cesarstwa Japonii jest pod względem narodowym jednolita. Pod względem liczby mieszkańców i gęstości zaludnienia, Japonia zajmuje jedno z czołowych miejsc wśród państw świata. Japończycy mieszkają głównie na nizinach i nad brzegiem morza, toteż niewielkie obszary nizinne są przeludnione.

Wszystkie wielkie miasta leżą w południowej części wyspy Honsiu. W pobliżu Tokio (ok. 8,6 min mieszk.) leży Jokohama największy zespół portowy Japonii, obsługujący Vs obrotów handlu zagranicznego. Osaka i Kobe są najbardziej uprzemysłowionymi miastami Japonii. Ze względu na bardzo rozwinięty przemysł włókienniczy Osaka nazywana bywa „Manchesterem Wschodu”. Na północ od Osaki i Kobe leży starożytne Kioto, z zabytkowym pałacem cesarskim, dziś wielki ośrodek przemysłowy i centrum naukowe. Nagoja, położona na południowym wybrzeżu wyspy Honsiu, jest jednym z najstarszych miast Japonii, Ma ona wielki port morski, jest ośrodkiem hutnictwa i innych gałęzi przemysłu ciężkiego, stanowi również ważny węzeł kolejowy.

W południowo-zachodniej części wyspy Honsiu leży Hiroszima, miasto zniszczone przez pierwszą bombę atomową, zrzuconą przez lotników amerykańskich pod koniec II wojny światowej 6 sierpnia 1945 roku. Zginęło wówczas ponad 150 tys. ludzi i zburzone zostało 3A wszystkich budynków.

Od lat sześćdziesiątych rozpoczął się w Japonii gwałtowny proces urbanizacji. Ludność miejska stanowi obecnie ponad 65%. Z ogółu około 560 miast piątą część stanowią miasta stutysięczne. W siedmiu miastach milionowych mieszka ponad 22 miliony osób.

Około 20°/o ludności Japonii pracuje w rolnictwie i rybołówstwie oraz hodowli jedwabników. Uprawia się przede wszystkim ryż, który stanowi główne pożywienie Japończyków, jęczmień i proso oraz bardzo dużo soi, z której wyrabia się tłuszcz jadalny.

Połowa ziemi uprawnej należy do wielkich właścicieli. Chłopi gospodarują na małych działkach, własnych albo dzierżawionych, i stosują — podobnie jak w Chinach — uprawę ogrodową, znacznie bardziej jednak zmechanizowaną.

Ważną gałęzią gospodarki Japonii jest rybołówstwo morskie, zatrudniające setki tysięcy rybaków. Wypływają oni w ciągu całego roku na morza przybrzeżne, otwarte wody Pacyfiku, a także na wszystkie większe łowiska świata. W połowach morskich Japonia zajmuje pierwsze miejsce w świecie, jej flotylla rybacka liczy około 400 tysięcy statków i łodzi najnowocześniej wyposażonych. Ponadto Japonia posiada dużą flotyllę wielorybni-czą dokonującą połowów na wodach antarktycznych. Prawie wszystkie złowione ryby przeznacza się na spożycie w Japonii, toteż na jednego mieszkańca wypada tu 32 kg rocznie.
Japonia rozbudowała potężny przemysł mimo stosunkowo małej ilości własnych surowców. Wiele surowców musi ona importować z zagranicy. Doskonale wyzyskano zasoby energetyczne kraju: energię wodną i węgiel kamienny występujący w Kiusiu i Hokkaido.

W oparciu o silnie rozwinięte hutnictwo żelaza rozwinął się przemysł metalowy. Japonia od wielu lat zajmuje czołową pozycję na świecie w produkcji statków morskich.

W październiku 1972 roku w Japonii zwodowano największy statek świata — tankowiec o nośności 477 tys. BRT.

Ilością wyprodukowanych samochodów ciężarowych Japonia prześcignęła w ostatnich latach Stany Zjednoczone. Doskonale rozwinięty jest przemysł włókienniczy, a szczególnie jedwabniczy. W ostatnich latach nastąpił szybki rozwój przemysłu chemicznego, produkującego głównie nawozy sztuczne i masy plastyczne. Także przemysł materiałów budowlanych oraz przemysł precyzyjny i elektrotechniczny są na światowym poziomie.

Przemysł japoński znajduje się w rękach wielkich kapitalistów. Charakterystyczną jego cechą jest masowa produkcja różnorodnych wyrobów i tania robocizna. Toteż Japonia skutecznie konkuruje na rynkach zagranicznych, głównie azjatyckich i afrykańskich z wieloma przemysłowymi potęgami świata.

Stale rozbudowujący się przemysł sprawia, że Japonia jest najlepiej pod względem gospodarczym rozwiniętym krajem Azji i jedną z największych potęg przemysłowych świata.

 

Category: turystyka
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.Both comments and pings are currently closed.