LUDNOŚĆ I MIASTA NIEMIEC

Pod względem narodowościowym ludność NRD jest prawie jednolita. Tuż za naszą granicą, nad Nysą Łużycką i Sprewą, mieszkają nieliczni już Łużyczanie, naród słowiański, pielęgnujący dawne tradycje i podtrzymujący swą odrębność narodową.
Największym miastem w NRD jest jej stolica Berlin, licząca ponad milion mieszkańców. Berlin leży nad Sprewą i kanałami połączony jest z Odrą i Łabą.

Po drugiej wojnie światowej, podobnie jak cały kraj, stolica hitlerowskich Niemiec została podzielona na strefy okupacyjne. Wschodnia część Berlina, która stanowiła radziecką strefę okupacyjną, jest obecnie stolicą Niemieckiej Republiki Demokratycznej.

Silnie zniszczone wskutek działań wojennych dzielnice miasta zostały odbudowane i nowocześnie rozbudowane. Rozwinął się przemysł, głównie elektrotechniczny i maszynowy oraz chemiczny i odzieżowy. Powstały nowe zakłady przemysłowe i nowe ośrodki naukowo-badawcze.

Do większych miast NRD stanowiących ważne ośrodki gospodarcze i kulturalne kraju należą — oprócz Berlina — Lipsk i Drezno. Lipsk, znany na całym świecie dzięki odbywającym się tu rokrocznie międzynarodowym targom. Jest wielkim ośrodkiem przemysłowym. Drezno nad Łabą posiada liczne zabytki kultury i sztuki,

Category: turystyka
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.Both comments and pings are currently closed.