KRAJOBRAZ WIELKIEJ BRYTANII

W północnej i zachodniej części Wielkiej Brytanii znajdują się stare zniszczone góry, a w południowo-wschodniej — Nizina Angielska.

Najwyższe wzniesienia występują w górach Grampian (Ben Nevis 1343 m n.p.m.). Głębokie obniżenie, w którym przekopano Kanał Kaledoński oddziela je od Gór Kaledońskich, zajmujących północną część wyspy. Na południe od gór Grampian ciągną się znacznie niższe od nich Góry Pennińskie. Górzysta jest także Walia i nieliczne wzniesienia występują na Półwyspie Kornwalijskim.

Góry Wielkiej Brytanii są n& ogół mało zalesione, najczęściej porośnięte wrzosowiskami i trawą lub pozbawione roślinności.

Lasy wyniszczone zostały już bardzo dawno, gdyż używano węgła drzewnego do wytapiania żelaza.

Pagórkowata nizina na południu wyspy — Nizina Angielska — jest najdawniej zagospodarowanym obszarem, nie tylko rolniczym i hodowlanym, lecz także najwcześniej rozwijającego się przemysłu. Dlatego nazywa się ją „Starą Anglią”. Tutaj, obok miast nowych, przemysłowych, zachowały się stare miasta angielskie, jak na przykład: Oxford, Cambridge (czyt. kembrydż), Stratford, lub dawne typy wsi. W Stratford urodził się największy poeta angielski Shakespeare.

Północna część Niziny Angielskiej aż po Góry Pennińskie i wybrzeże Morza Północnego — to jeden wielki obszar górnictwa węgla i rud żelaza oraz różnorodnego przemysłu. Podobny charakter ma Nizina Szkocka, a także Walia, zwłaszcza nad Kanałem Bristolskim. Irlandia Północna, znana pod historyczną nazwą Ulster, jest częścią „Eire”, tzn. „Wyspy ‚Zielonej”, Klimat wilgotny oceaniczny sprawia, że region ten obfituje w łąki i pastwiska. Rozwinęła się tu hodowla bydła, owiec i trzody chlewnej, uprawia się ziemniaki, owies i len. Na uwagę zasługuje przemysł: tekstylny, stoczniowy, maszynowy i chemiczny.

Stolicą Ulsteru jest Belfast, główny ośrodek przemysłowy i jeden z ważniejszych portów Wielkiej Brytanii.

Category: turystyka
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.Both comments and pings are currently closed.