KRAJE BLISKIEGO WSCHODU

Nazwą „Bliski Wschód” obejmuje się kraje Azji Południowo–Zachodniej. Panuje tu wielka różnorodność krain i krajobrazów. Obok żyznych nizin nadrzecznych występują obszary stepowe i wielkie pustynie, obok depresji — wznoszą się góry do przeszło 5 tys. m wysokości.

Wielki wpływ na krajobraz wywiera klimat, zupełnie odmienny od klimatu Azji Południowo-Wschodniej. Charakteryzuje go długie suche lato i chłodniejsza zima. Niewielkie ilości deszczu spadają tu przeważnie zimą. Toteż przeważają krainy suche, głównie wyżynne stepy, sprzyjające hodowli. Na Półwyspie Arabskim znajduje się jedna z największych pustyń azjatyckich. Częściowo pustynna, a w części stepowa jest Wyżyna Iranu, na której leżała starożytna Persja.

Znana z historii Mezopotamia, położona w dolinie Eufratu i Tygrysu, jest krajem o prastarej kulturze. Tu znajdowały się starożytne państwa: Babilonia i Asyria.

Na bagnistej nizinie w dolnym biegu Eufratu i Tygrysu po odpowiedniej melioracji udaje się pszenica, bawełna i ryż. Jest tutaj również największa na śmiecie uprawa palmy daktylowej (30 min drzew). Nad górnym Eufratem natomiast przeważa step, który stanowi ubogie pastwisko dla owiec i wielbłądów.

W zachodniej części krajów Bliskiego Wschodu występuje klimat śródziemnomorski, sprzyja on rozwojowi roślinności, umożliwiając nawet uprawy plantacyjne. Toteż kraje te dostarczają owoców południowych, tytoniu, bawełny, oliwek i winnej latorośli. Wśród gajów palmowych i oliwnych leży ważny port śródziemnomorski Bejrut (940 tys. mieszk.) stolica Libanu. Na południe od Libanu leży państwo Izrael. Największym jego miastem jest Tel-Awiw  (ok. 400 tys. mieszkańców). Na wschód od Izraela leży Królestwo Jordanii ze stolicą w Ammanie (0,5 min mieszk.).

Morze Martwe oddziela Jordanię od państwa Izrael, położonego nad Morzem Śródziemnym.
W 1947 r. Organizacja Narodów Zjednoczonych podjęła rezolucję o umiędzynarodowieniu miasta Jerozolimy. Izrael natomiast, wbrew stanowisku ONZ, uznał Jerozolimę za stolicę swego kraju i uczynił z niej siedzibę centralnych władz izraelskich. Większość państw a wśród nich również Polska, nie uznała tej decyzji Izraela.

W 1967 r. Izrael dokonał agresji na sąsiadujące z nim kraje arabskie, zagarnął część terytoriów, a między innymi także jordańską część Jerozolimy. Fakt ten spotkał się z potępieniem ONZ, która domaga się przywrócenia dawnego stanu rzeczy. Polska na znak protestu przeciw agresji zerwała stosunki dyplomatyczne z Izraelem.

Category: turystyka
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.Both comments and pings are currently closed.