KRAINY GEOGRAFICZNE NIEMIEC

Południową część Niemiec zajmują niewysokie góry i wyżyny, zwane Sredniogórzem. Znajdują się tam Rudawy i Las Turyński na południu oraz góry Harz (czyt. harc) na zachodzie. Średnio-górze jest najbardziej pod względem krajobrazowym urozmaiconą częścią kraju. Z osobliwego piękna słynie przełom Łaby w tak zwanej Czesko-Saskiej Szwajcarii.

Wierzchołki i strome stoki gór porośnięte są lasami. Niżej występują łąki i pastwiska, na których wypasa się bydło.

W obniżeniu pomiędzy górami Harz a Lasem Turyńskim, zwanym Zagłębiem Turyńskim i na przedgórzu Rudaw występują urodzajne gleby (przeważnie gleby lessowe) i tam silnie rozwinęło się rolnictwo. Łagodny klimat z dość dużą ilością opadów sprzyja uprawie zbóż i roślin przemysłowych.

Północną część Niemieckiej Republiki Demokratycznej zajmuje Nizina Północna, która sięga poprzez północną część RFN aż do Morza Północnego. Krajobrazowo jest ona podobna do Niziny Polskiej, Krajobraz polodowcowy zachował się najlepiej na Pojezierzu Meklemburskim. Liczne są tam jeziora i wzgórza morenowe porośnięte pięknymi sosnowymi borami i bukowymi lasami. Gleby w tym rejonie są na ogół mało urodzajne. Jedynie na morenach dennych występują lepsze gleby gliniaste. Uprawą objęto również pradoliny, które były niegdyś zabagnione, lecz osuszono je i zagospodarowano.

Wybrzeże bałtyckie NRD różni się od polskiego tym, że jest miejscami bardziej urozmaicone dość głęboko wcinającymi się zatokami i przybrzeżnymi wyspami. Najpiękniejszą z wysp jest Rugia, połączona z lądem sztucznym nasypem, na którym zbudowano kolej i szosę. Główną miejscowością na Rugii jest port rybacki Sassnitz (czyt. sasnic). Z Sassnitz prowadzi połączenie promowe do Szwecji, przystosowane do przewozów pociągów i samochodów z Półwyspu Skandynawskiego na ląd Europy. Na wybrzeżu Bałtyku rozwinął się wielki ośrodek portowy — Rostock (czyt. rostok).

Category: turystyka
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.Both comments and pings are currently closed.