KOTLINY SRÓDGÓRSKIE I NIZINY

We wschodniej części Gór Dynarskich jest już mniej skal wapiennych, inna jest więc rzeźba gór i bogatsze wody na powierzchni. Sródgórskie kotliny są lepiej zagospodarowane i gęściej zaludnione. Uprawia się tam zboża, winną latorośl i tytoń oraz drzewa owocowe, zwłaszcza śliwy. W górach powszechny jest chów owiec. W kotlinach śródgórskich leżą znaczniejsze miasta; jednym z największych jest Sarajewo.

Główne obszary uprawne Jugosławii znajdują się na nizinie nad Dunajem i jego dopływami: Drawą, Sawą, Cisą i Morawą. Stanowi ona spichlerz zbożowy kraju i wielki sad owocowy. Stoki gór otaczających nizinę pokrywają lasy. Wobec braku lasów na obszarze krasowym mają one wielkie znaczenie dla kraju.

Category: turystyka
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.Both comments and pings are currently closed.