KOREA

Korea zajmuje Półwysep Koreański leżący na wschodzie Azji, między Morzem Żółtym a Japońskim, Ponad połowę powierzchni półwyspu zajmują góry i wyżyny. Najwyższe góry znajdują się na północy, gdzie szczyty przekraczają 2500 m n.p.m. Niższe, ale również trudno dostępne góry ciągną się wzdłuż wschodniego wybrzeża. Niziny zachodniej części półwyspu mają żyzne gleby; są krainami rolniczymi. Na obszarze Korei panuje klimat monsunowy. Monsuny przynoszą duże opady, zwłaszcza w części zachodniej i południowej.

Po uwolnieniu Korei spod okupacji japońskiej w 1945 r. kraj został podzielony linią demarkacyjną, przebiegającą wzdłuż równoleżnika 38° szer. geogr. pn., na dwie części: północną wyzwoloną przez Armię Radziecką i południową, która została zajęta przez wojska amerykańskie. Podział kraju zaciążył na dalszym jego rozwoju politycznym i gospodarczym. Na obszarze wyzwolonym, obejmującym północną część półwyspu oraz część kontynentu azjatyckiego, powstała w 1948 r. Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna ze stolicą w Phenianie. Po przeprowadzeniu gruntownych reform gospodarczych i społecznych KRL-D weszła na drogę socjalistycznego rozwoju.

Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna jest krajem przemysłowo-rolniczym o stale wzrastającej produkcji przemysłowej. Liczne bogactwa mineralne, a zwłaszcza węgiel kamienny, rudy żelaza i metali kolorowych, wpłynęły na rozwój przemysłu ciężkiego. KRL-D należy do najlepiej uprzemysłowionych krajów Azji. Oprócz przemysłu maszynowego rozwinął się bardzo w ostatnich latach przemysł chemiczny i włókienniczy,

Odmienny obraz przedstawia Korea Południowa. Jest ona krajem rolniczym, politycznie i przemysłowo uzależnionym od Stanów Zjednoczonych. Prawie połowa ludności wiejskiej posiada gospodarstwa, karłowate lub nie posiada własnej ziemi i dzierżawi ją od obszarników. Stolicą Korei Południowej jest Seul.

Category: turystyka
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.Both comments and pings are currently closed.