KOMUNIKACJA W ROSJI

Rozwój komunikacji w ZSRR jest ściśle związany z rozwojem gospodarczym tego olbrzymiego kraju.

Długość linii kolejowych w okresie władzy radzieckiej wzrosła o przeszło 70% i wynosi obecnie ponad 136 tys. km. Postępuje naprzód unowocześnianie, a szczególnie elektryfikacja kolei. Rozpoczęto budowę Bajkalska—Amurskiej Magistrali (BAM), która połączy Komsomolsk z północnym brzegiem jeziora Bajkał. Długość dróg o ulepszonej nawierzchni powiększyła się do około 250 tys. km. Transport samochodowy odgrywa wielką rolę na całym obszarze ZSRR, a zwłaszcza na Syberii i Dalekim Wschodzie, gdzie sieć linii kolejowych jest jeszcze słabo rozwinięta.

Duże znaczenie ma komunikacja wodna. Żegluga morska odbywa się głównie przez porty czarnomorskie, bałtyckie i Władywostok na Morzu Japońskim. Na północy ważnym portem jest Murmańsk nie zamarzający w czasie zimy. Od Murmańska na wschód aż do Morza Ochockiego prowadzi Północna Droga Morska, którą w leeie płyną wielkie konwoje statków handlowych wraz z potężnymi lodołamaczami.

W komunikacji wewnętrznej dużą rolę odgrywa żegluga śródlądowa. Długość sieci rzecznej i kanałowej, służącej żegludze wynosi około 135 tys. km. Najbardziej uczęszczaną drogą wodną jest Wołga.

Rozległe przestrzenie Związku Radzieckiego łączą linie lotnicze utrzymujące stałą komunikację zarówno między większymi miastami, jak i osiedlami leżącymi w trudno dostępnych terenach. Ponad 1000 samolotów obsługuje codziennie 350 wielkich linii lotniczych dalekiego zasięgu.

Category: turystyka
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.Both comments and pings are currently closed.