KLIMAT I ROŚLINNOŚĆ CHIN

Znaczna rozciągłość obszaru Chin w szerokości geograficznej, duże różnice wysokości n.p.m. między poszczególnymi krainami geograficznymi oraz różna ich odległość od morza sprawiają, że klimat Chin wykazuje wyraźne kontrasty.

Kontynentalnemu suchemu klimatowi wyżyn w Chinach Zachodnich przeciwstawić można monsunowy klimat Chin Wschodnich. Ponadto wyróżnia się jeszcze klimat Mandżurii, wybitnie lądowy, mimo że Mandżuria leży w niewielkiej odległości od morza.

W związku z tym różne są także naturalne zespoły roślinne — od mandżurskich lasów strefy umiarkowanej aż do bujnej roślinności krain podzwrotnikowych na południu. Rosną tam różne rodzaje palm, bambusy wielkich rozmiarów, drzewa kamforowe, morwowe, wiecznie zielone dęby i wawrzyny. Przeciwieństwo ich stanowią niemal pozbawione roślinności krainy wysokogórskie, pustynie oraz zimne stepy ze skąpymi trawami i porostami.

Charakterystyczny dla Chin Wschodnich jest klimat monsunowy. Monsun letni wiejący od morza {od kwietnia do września) przynosi obfite opady, bowiem wpływ monsunu letniego sięga aż po Tybet. W okresie zimowym monsun wieje z obszarów położonych w głębi oziębionego kontynentu, jest więc suchy, a zima chińska stosunkowo surowa.

Monsuny decydują o tym, jakie będą plony upraw podzwrotnikowych, zwłaszcza głównego zboża Chin — ryżu. Zdarza się, że monsun letni opóźni się albo też, wręcz przeciwnie, zaczyna się zbyt wcześnie. Jedno i drugie staje się klęską — albo zbiór ryżu zawodzi z powodu posuchy, albo poła ryżowe niszczy powódź z wezbranych rzek. Posuchę, a także niebezpieczeństwo powodzi zwiększa jeszcze brak lasów, głównie w Chinach Północnych, gdzie wskutek rabunkowej gospodarki lasy zostały prawie doszczętnie wytrzebione.

Bywały w Chinach lata klęsk głodowych spowodowane suszą, kiedy to ginęło kilka milionów ludzi, przede wszystkim w tych okolicach, które nie były należycie nawodnione.

Chiny Ludowe przystąpiły do walki z posuchą i powodzią. Buduje się kanały i zbiorniki wodne, reguluje rzeki, zakłada tamy, śluzy i zapory wodne, bądź odnawia i unowocześnia dawne urządzenia nawadniające. W pracach mad regulacją wód biorą udział dziesiątki milionów Chińczyków z całego rozległego kraju.

Category: turystyka
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.Both comments and pings are currently closed.