ISLANDIA — ZIEMIA LODÓW

Islandia zajmuje najdalej na północo-zachód wysuniętą wyspę europejską, położoną na podwodnym Grzbiecie Północno-atlantyckim. Znaczną część jej powierzchni (ponad 11%) pokrywają lody w postaci lądolodu. Największa pokrywa, czyli czasza lodowa — Vatna Jokull zajmuje ponad 8400 km2.

Ale „ziemia lodów” to tylko jedna charakterystyczna cecha wyspy Islandii, drugą — stanowią jej zjawiska wulkaniczne. Islandia jest najbardziej wulkaniczną wyspą świata. Na stosunkowo niewielkim obszarze jest ponad 140 wulkanów, w tym 28 czynnych. Najwyższe wzniesienie Islandii na polu lodowym Vatna Jokull — 2119 m n.p.m. — jest typowym stożkiem wulkanicznym. Wulkanem czynnym jest Hekla (1491 m n.p.m.).

Liczne są również gejzery, czyli gorące źródła, częściowo wy korzy sty wane przez miejscową ludność do celów gospodarczych; ogrzewa się nimi mieszkania, doprowadza gorącą wodę do pralni i szklarni warzywnych.

Stolicą Republiki Islandii jest Reykjavik (około 82 tys. mieszk.), mieszka w niej ponad 1/3 wszystkich obywateli tej odległej od kontynentu republiki europejskiej. Już w drugiej połowie VIII wieku niegościnna wyspa zasiedlona była przez Celtów z Irlandii, w IX wieku opanowali ją skandynawscy Wikingowie. Język islandzki podobny jest do języka staronorweskiego.

Głównym zajęciem ludności i główną podstawą gospodarki Islandii jest rybołówstwo morskie. Flotylla rybacka obejmuje około 800 jednostek, roczne połowy ryb dochodzą niekiedy do miliona ton, co w przeliczeniu na głowę ludności wynosi około 5 ton. Ryby — głównie śledzie i dorsze, stanowią najważniejszy artykuł eksportu. Jednym z partnerów handlowych jest również Polska. W ramach nowej umowy handlowej z 1972 roku eksportujemy do Islandii środki farmaceutyczne, traktory, urządzenia do przetwórstwa ryb i maszyny budowlane, a sprowadzamy ryby i przetwory rybne, skóry i wełnę.

Celem zapewnienia sobie jak najobfitszych połowów Islandia rozszerzyła we wrześniu 1972 roku strefę ochronną rybołówstwa do 50 mil morskich. Strefę ochronną stanowią wody terytorialne, na których obowiązuje zakaz połowów dla obcych statków rybackich.

Category: turystyka
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.Both comments and pings are currently closed.