IRLANDIA

Wyspę Irlandię zajmują: Republika Irlandzka i tzw. Irlandia Północna, wchodząca w skład Zjednoczonego Królestwa, znana pod historyczną nazwą „Ulster”.

Nizinna, urozmaicona wzgórzami powierzchnia wyspy pokryta jest bagnami, torfowiskami i wrzosowiskami. Dużo jest łąk i pastwisk, toteż Irlandię nazywa się często „Zieloną Wyspą”.

Ludność trudni się głównie hodowlą bydła, uprawą roli oraz rybołówstwem. W stolicy republiki Dublinie (około 600 tys. mieszk.) rozwinął się przemysł maszynowy i spożywczy. Stolicą Irlandii Północnej jest uprzemysłowione miasto Belfast.

W ciągu kilku stuleci Irlandia była kolonią angielską. Po I wojnie światowej w 1922 roku uznana została za „wolne państwo na prawach dominium”, związana z Wielką Brytanią osobą panującego. W 1948 roku stała się niepodległą republiką, gospodarczo zależy jednak od Wielkiej Brytanii. Okres kolonialny był dla Irlandii wyjątkowo ciężki, u boku zamożnej Anglii pozostawała krajem ubogim, gospodarczo wyzyskiwanym, prześladowanym pod względem politycznym i religijnym. Te trudne warunki powodowały znaczną emigrację, szczególnie w latach 1851—1946 (wyemigrowało 3,9 min osób).

Obecnie liczba ludności Irlandii wynosi ponad 3 min osób.

W gospodarce kraju przeważa rolnictwo a przede wszystkim hodowla (75% dochodów z rolnictwa). Stopień mechanizacji jest wysoki. Przemysł nie odgrywa tu większej roli ze względu na ubogie zasoby surowców i dotychczasowe uzależnienie gospodarcze głównie od Wielkiej Brytanii.

Category: turystyka
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.Both comments and pings are currently closed.