IRAN — IRAK — TURCJA

Spośród licznych krajów Bliskiego Wschodu trzy wyróżniają się pod względem obszaru, liczby mieszkańców oraz szczególnego znaczenia gospodarczego. Są to: Iran, Irak i Turcja.

Bliski Wschód skupia na swym obszarze złoża ropy naftowej jedne z najbogatszych w świecie kapitalistycznym. Roczna pro« dukcja tej ropy przewyższa osiągnięcia wszystkich krajów świata z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych.

Złoża ropy naftowej występują głównie w Iraku, Iranie, Kuwejcie, Arabii Saudyjskiej oraz na wyspach Bahrajn w środkowej części Zatoki Perskiej. W Iraku złoża ciągną się od okolic miasta Mosul na południe aż do Basry. Do największych portów naftowych na Bliskim Wschodzie należą: Ras Tannurah w Arabii, Aba-dan w Iranie i Kuwejt. Z irańskich złóż roponośnych, za pomocą wielkich rurociągów naftowych, tłoczy się ropę do Abadanu, portu położonego nad Zatoką Perską. Inne wielkie rurociągi prowadzą z arabskich pól naftowych i z Iraku do portów położonych nad Morzem Śródziemnym.

W okresie międzywojennym ropa naftowa Bliskiego Wschodu, przede wszystkim Iranu, znajdowała się niemal wyłącznie w rękach kapitalistów angielskich, francuskich, amerykańskich i holenderskich. W 1951 r. władze Iranu ogłosiły upaństwowienie złóż ropy naftowej i całego przemysłu naftowego, dążąc do wyłączenia obcego kapitału ze swojej gospodarki narodowej.

O znaczeniu Turcji decyduje jej położenie na pomoście między Europą i Azją. W posiadaniu Turcji znajdują się cieśniny: Bosfor i Dardanele. Mają one ogromne znaczenie komunikacyjne i strategiczne, stanowią bowiem drogi wyjścia z Morza Czarnego poprzez Morze Egejskie na Morze Śródziemne. Do Turcji należy też wschodni kraniec Półwyspu Bałkańskiego, gdzie leży Stambuł (zwany dawniej Konstantynopolem), port o światowej ongiś sławie (ponad 2 min mieszk.) Turcja jest republiką pozostającą obecnie pod silnymi wpływami amerykańskimi.

Przez półwysep Azji Mniejszej prowadzi linia kolejowa do Jordanii oraz tzw. kolej bagdadzka, która łączy Turcję z wybrzeżem Zatoki Perskiej. Tędy prowadzą także linie lotnicze mające wielkie znaczenie w komunikacji między Europą a Azją Południową i krajami Dalekiego Wschodu.

Category: turystyka
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.Both comments and pings are currently closed.