GOSPODARKA WEGIER I ROZWÔJ UPRZEMYSŁOWIENIA

W okresie władzy ludowej Węgry przekształciły się z kraju rolniczo-przemysłowego w kraj przemysłowo-rolniczy. Rozwinął się i unowocześnił zwłaszcza przemysł ciężki. Hutnictwo żelaza wzbogaciło się o nowy kombinat w Dunaùjvàros (czyt. dunouj-warosz). Powstało wiele elektrowni cieplnych opalanych węglem brunatnym i ropą naftową, a ostatnio także buduje się hydroelektrownie. W Szegedzie zbudowano ciepłownię miejską wykorzystującą naturalne cieplice — tj. gorące wody pochodzące z głębi Ziemi. Odkryto znaczne złoża gazu ziemnego i ropy naftowej na Wielkiej Nizinie Węgierskiej.

Wybudowano i rozbudowano wielkie huty aluminium w Kraju Zadunajskim, korzystające z bogatych złóż boksytu na tym obszarze. Tam również znajdują się największe elektrownie cieplne.

Głównym ośrodkiem różnorodnego przemysłu jest Budapeszt, a zwłaszcza przemysłu maszynowego, chemicznego (w tym farmaceutycznego) i włókienniczego. Znajdują się tam wielkie zakłady produkujące nowoczesne obrabiarki, lokomotywy, traktory, autobusy, silniki i inne. Mimo że Węgry nie mają dostępu do morza, powstał w Budapeszcie przemysł stoczniowy produkujący nie tylko statki rzeczne, ale i morskie.

Ośrodkami przemysłowymi są wszystkie większe miasta Węgier, a więc: Miskolc, Debreczyn, Szeged, Gyor i inne.

Warunki dla rozwoju rolnictwa na Węgrzech są bardzo dobre. Grunty orne zajmują ponad 60% powierzchni kraju. Na urodzajnych glebach lessowych uprawia się buraki cukrowe, pszenicę,. jęczmień, warzywa. Znaczne obszary wykorzystano pod uprawę kukurydzy przeznaczonej głównie na paszę dla zwierząt.

Duże znaczenie mają zbiory tytoniu, pomidorów, cebuli, i ulubionej przez Węgrów papryki. Obfite są plony drzew owocowych, głównie jabłek, śliwek, moreli, brzoskwiń oraz winnej latorośli.

Ze zwierząt hodowlanych najliczniejsza jest trzoda chlewna, karmiona kukurydzą, poza tym bydło rogate, owce i konie.

Różnorodne płody roślinne i hodowlane są podstawą dobrze rozwiniętego przemysłu przetwórczego, zwłaszcza mięsnego, warzywnego i owocowego.

Category: turystyka
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.Both comments and pings are currently closed.