GOSPODARKA W HOLANDII

W oparciu o doskonale rozwinięte rolnictwo na polderach (uprawa zbóż i warzyw, hodowla bydła i trzody chlewnej) powstał wszechstronny przemysł spożywczy, dający Holandii jedno z pierwszych miejsc w świecie w eksporcie artykułów żywnościowych, Eksportuje się również olbrzymie ilości kwiatów, zwłaszcza cebulkowych oraz cebulek kwiatowych.

Ale nie jest to dziś najważniejsze źródło dochodu narodowego Holandii, ani też rolnictwo nie dominuje w strukturze zawodowej ludności, zatrudnia bowiem tylko 6,4% ludności.

Większość Holendrów pracuje w przemyśle i w handlu. Wysoko rozwinięty jest przemysł maszynowy i stoczniowy, przemysł elektrotechniczny (zakłady Philipsa w Eindhoven), włókienniczy i naftowy (przy granicy z RFN i niedaleko Hagi).

Z bogactw mineralnych ważniejszą rolę odgrywają: węgiel kamienny na południu kraju, w prowincji Limburgii, piaski szklarskie i glinka porcelanowa. Największe jednak znaczenie mają odkryte niedawno olbrzymie zasoby gazu ziemnego w północnej części kraju, które stawiają Holandię na jednym z pierwszych miejsc w Europie.

Dzięki położeniu nadmorskiemu w ujściowym obszarze Renu i Mozy, Holandia odgrywa ogromną rolę w handlu światowym. Jej flota handlowa pod względem tonażu i przeładunku zajmuje jedno z pierwszych miejsc w świecie. Rotterdam jest największym portem świata. Już dzisiaj nazywa się Rotterdam Europortem, jego baplecze bowiem stanowi cała Europa; urządzenia portowe stale się rozbudowują. Stolicą Holandii jest Amsterdam (ok. 800 tys. mieszk.), największe miasto i wielki port Holandii.

Category: turystyka
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.Both comments and pings are currently closed.