GOSPODARKA FRANCJI

Francja należy do krajów przemysłowo-rolniczych o wysokim stopniu rozwoju tak przemysłu, jak i rolnictwa oraz ogrodnictwa. W przeciwieństwie do Wielkiej Brytanii produkcja rolnicza Francji zachowała swoje wielkie znaczenie pomimo intensywnie postępującego uprzemysłowienia kraju i stale wzrastającej produkcji przemysłowej. W żadnym innym z wysoko rozwiniętych krajów Europy Zachodniej nie ma tak dużego odsetka ludności zawodowo czynnej w rolnictwie — jak we Francji (15,4%).

Produkcja rolna zaspokaja potrzeby kraju w zakresie podstawowych artykułów żywnościowych i dostarcza znacznych nadwyżek na eksport. ¿Zbożem chlebowym jest pszenica, uprawiana na żyznych glebach. Na słabszych glebach Bretanii, Normandii i Masywu Centralnego uprawia się (żyto, jęczmień i owies. Kultury warzywne i owocowe odgrywają ważną rolę, część produkcji przeznacza się na eksport. W produkcji Jwi^ Francja zajmuje pierwsze miejsce w świecie.

Category: turystyka
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.Both comments and pings are currently closed.