GOSPODARKA CZECH

Czechosłowacja należy do najbardziej uprzemysłowionych państw Europy. W produkcji stali, węgla i energii elektrycznej w przeliczeniu na jednego mieszkańca zajmuje jedno z czołowych miejsc na świecie. Wszechstronna rozbudowa przemysłu Czechosłowacji nastąpiła po drugiej wojnie światowej, gdy w wyniku nacjonalizacji przemysłu zaistniały korzystne warunki dla rozwoju gospodarczego. Produkcja energii elektrycznej wzrosła siedmiokrotnie w porównaniu do okresu przedwojennego. Prócz elektrowni cieplnych coraz bardziej rozbudowuje się hydroelektrownie. Największa elektrownia wodna znajduje się na Wełtawie (w Slapach).

Przemysł metalurgiczny cechuje wysoki poziom techniki. Znane są samochody Skoda (czyt. szkoda), motocykle, maszyny z fabryk Pilzna, Brna, Ostrawy i inne. Zakłady przemysłu chemicznego znajdują się w całym kraju. Duże znaczenie w gospodarce CSRS ma przemysł włókienniczy, skórzany (obuwie z Gottwaldowa), porcelanowy, szklarski, sztucznej biżuterii, a także przemysł spożywczy, zwłaszcza browarnictwo i cukrownictwo.

CSRS jako kraj dobrze rozwinięty gospodarczo odgrywa ważną rolę w obozie państw socjalistycznych. Z osiągnięć i pomocy naukowo-technicznej Czechosłowacji korzystają kraje socjalistyczne, a także i inne kraje, a zwłaszcza afrykańskie, które niedawno uzyskały niepodległość. Przyjacielska współpraca Czechosłowacji z Polską w dziedzinie przemysłu, kultury i turystyki przynosi duże korzyści obu naszym krajom.

Ważną rolę w gospodarce kraju odgrywa rolnictwo. Najważniejszą uprawą są zboża chlebowe. Inne uprawy to: kukurydza, ziemniaki, buraki cukrowe, które dały podstawę dobrze rozwiniętemu przemysłowi cukrowniczemu. Rośliną o dużej tradycji uprawy jest chmiel będący podstawą browarnictwa (głównie zachodnia część Czech).

Dobrze rozwija się w Czechosłowacji hodowla bydła (64 sztuki na 100 ha użytków rolnych) i trzody chlewnej.

Category: turystyka
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.Both comments and pings are currently closed.