GŁÓWNE TYPY KLIMATÓW EUROPY

Z wyjątkiem swych północnych krańców cała Europa leży w strefie umiarkowanej. Jednakże w obrębie tej strefy występują znaczne różnice zarówno w temperaturze powietrza, jak i w ilości opadów. Biorąc pod uwagę te różnice możemy na obszarze Europy wydzielić kilka typów klimatów:

1.    Klimat morski, czyli oceaniczny, o latach chłodnych, zimach łagodnych i niewielkich różnicach między średnią temperaturą najzimniejszego a średnią temperaturą najcieplejszego miesiąca występuje w Europie Zachodniej. Opady atmosferyczne są znaczne i występują we wszystkich porach roku.

2.    Klimat lądowy. Występuje w Europie Wschodniej i odznacza się dużymi różnicami między temperaturą lata i zimy. niewielkimi opadami atmosferycznymi; przy czym przeważają deszcze w lecie. Tylko w południowej części Europy Wschodniej deszcze padają głównie na wiosnę. Szczególnie suche są obszary położone na północ od Morza Czarnego (klimat stepowy). Klimat lądowy mają także niektóre niziny lub wyżyny otoczone górami (np. Alfóld — Nizina Węgierska i Wyżyna Kastylijska).

3.    Klimat przejściowy występuje w Europie Środkowej, a więc na obszarze, w którym leży Polska; charakteryzuje g0 duża zmienność pogody związana z napływem powietrza morskiego lub kontynentalnego. Wiatry zachodnie (przeważają w Polsce) wiejące od Atlantyku przynoszą latem deszcze i ochłodzenia, a zimą ocieplenie, odwilż i śnieg. Wiatry wschodnie przynoszą latem upały, a zimą mrozy przy suchej, słonecznej pogodzie.

4. Klimat śródziemnomorski odznacza się łagodnymi zimami, i upalnymi latami. W miesiącach letnich niebo zwykle jest bezchmurne, a deszcz rzadko pada. W miesiącach zimowych występują często deszcze i nieraz gwałtowne ulewy. Wyraźny jest wpływ ciepłego Morza Śródziemnego na klimat obszarów nad** brzeżnych. Im dalej jednak na wschód, tym bardziej zmniejsza się ilość opadów i wzrastają roczne amplitudy temperatury.

5.    Klimat arktyczny północnych krańców Europy charakteryzują krótkie i chłodne lata, długie i mroźne zimy oraz mała ilość opadów.

6.    Klimat górski odznacza się niskimi temperaturami powietrza w zimie, chłodnymi latami, dużą ilością opadów oraz wielką zmiennością pogody. Jest tam chłodniej niż na nizinach, ponieważ z wysokością temperatura spada — około 0,5° na 100 m wzniesienia. Wskutek dużej rozmaitości form (szczyty, granie, stoki, kotliny, doliny) występuje nierównomierne nagrzewanie powierzchni i z tym związane znaczne różnice temperatury na niewielkich odległościach.

Category: turystyka
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.Both comments and pings are currently closed.