DANIA

Ten niewielki kraj ma wysoki odsetek (około 70,7%) powierzchni ziem użytkowanych rolniczo. Jest to tym bardziej charakterystyczne, że gleby w Danii pochodzenia polodowcowego nie są zbyt urodzajne. Uprawia się przede wszystkim rośliny pastewne, a ze zbóż zwłaszcza jęczmień, owies, żyto. Plony zbóż z hektara należą do największych na świecie. Rolnictwo nastawione jest głównie na hodowlę, a liczbą zwierząt hodowlanych w stosunku do liczby mieszkańców Dania przewyższa wszystkie kraje europejskie. Gospodarka rolna i hodowlana jest dobrze zorganizowana i umiejętnie prowadzona.

Przemysł Danii związany jest przede wszystkim z rolnictwem i hodowlą, produkty żywnościowe stanowią 35% eksportu. Przemysł maszynowy, budowy okrętów i chemiczny oparty jest na importowanych surowcach.

Stolicą Danii jest Kopenhaga (0,6 tys. mieszk.) ważny ośrodek nauki, kultury i przemysłu. Kopenhaga, położona na wyspach Zelandii i Amager, jest portem morskim i lotniczym o znaczeniu międzynarodowym.

Category: turystyka
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.Both comments and pings are currently closed.