BUŁGARIA — KRAJ BAŁKAŃSKI NAD MORZEM CZARNYM

Krainy geograficzne Bułgarii są różnorodne; najwyraźniej wyodrębniają się: Równina Naddunajska, Bałkany, Nizina Tracka i Rodopy.

Równina Naddunajska jest żyzną krainą lessową, o klimacie kontynentalnym. Rozwinięte jest tu rolnictwo dostarczające pszenicy i kukurydzy oraz warzyw i owoców.

Góry Bałkany (zwane również Starą Płaniną) stanowią niejako trzon Bułgarii i oddzielają północną Bułgarię od południowych kotlin. Łańcuchy Bałkanów zaczynają się już na terenie Jugosławii, ale najwyższe ich części, przekraczające 2000 m wysokości, znajdują się w Bułgarii. Mieszkańcy gór trudnią się chowem bydła i gospodarką leśną.

W poprzek Bałkanów prowadzą trzy drogi kolejowe: jedna wiedzie przełomem Iskyru do śródgórskiej Kotliny Sofijskiej, w której leży stolica Sofia, druga łączy Równinę Naddunajską z Niziną Tracką, trzecia przecina wschodnią część Starej Płaniny. Sofia ma ponad 950 tysięcy mieszkańców (1974 r.). Miasto jest pięknie położone u stóp gór Witoszy — miejsca odpoczynku niedzielnego mieszkańców stolicy. Sofia jest głównym ośrodkiem politycznym, przemysłowym, naukowym i kulturalnym Bułgarii.

Urodzajna Nizina Tracka, zasłonięta od północy Bałkanami, jest najbardziej słoneczną i najcieplejszą krainą Bułgarii. Udają się na niej wszelkiego rodzaju warzywa, pszenica, drzewa morwowe, tytoń, a na glebach sztucznie nawodnionych uprawia się -ryż i bawełnę. Dojrzewają winogrona, morele i brzoskwinie oraz pomidory, stanowiące ważny produkt eksportu. W kotlinach po południowej stronie Bałkanów, zwłaszcza pod Kazanłykiem, znajdują się słynne uprawy róż używanych do wyrobu olejku różanego. Największym miastem Niziny Trackiej jest Płowdiw nad Maricą.

Na wybrzeżu czarnomorskim leżą dwa największe porty Bułgarii: Burgas i Warna. Najbardziej znane kąpieliska morskie to Słoneczny Brzeg i Złote Piaski.

Odrębną krainą o krajobrazie wysokogórskim są góry Riła i Rodopy, najwyższe w Bułgarii, dochodzące na zachodzie prawie do 3000 m wysokości. Góry poprzecinane są dolinami rzek spływających ku Morzu Egejskiemu i Nizinie Trackiej. W dolinach górskich uprawia się tytoń wysokiej jakości, a w wyższych partiach gór ludność zajmuje się hodowlą owiec i gospodarką leśną.

Category: turystyka
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.Both comments and pings are currently closed.