BOGACTWA NATURALNE I PRZEMYSŁ NIEMIEC

Niemiecka Republika Demokratyczna jest krajem o silnie rozwiniętym, nowoczesnym i różnorodnym przemyśle. Posiada znaczne zasoby węgla brunatnego i soli potasowych. NRD wydobywa najwięcej w świecie węgla brunatnego, głównie w okręgach Cottbus (Chocieboża), Leipzig (Lipsk) i Halle. Największym i najbardziej nowoczesnym ośrodkiem wydobycia i przeróbki węgła brunatnego jest kombinat Schwarze Pumpe (czyt. szwarce pumpe) w okręgu CottbUs (czyt. kotbus). Wydobycie węgla brunatnego stanowi więcej niż 1/s światowej produkcji tego cennego surowca. Węgiel brunatny stosowany jest jako paliwo w elektrowniach cieplnych. Stanowi także podstawę rozwoju ważnych gałęzi przemysłu chemicznego.

Najwięcej soli potasowych wydobywa się nad Werrą (40%) oraz w okolicach Magdeburga (Zielitz). Ponadto ośrodkiem wydobycia jest Stassfurt u podnóża gór Harzu. Dzięki bogactwu soli potasowych produkcja nawozów sztucznych NRD należy do największych w Europie.

Z innych bogactw mineralnych NRD posiada pewne ilości rud żelaza, miedzi oraz uranu.

Przemysł NRD grupuje się w trzech wielkich okręgach:

a)    na wybrzeżu, głównie w Rostocku przemysł stoczniowy i rybny;

b)    w Berlinie i okolicy — przemysł elektrotechniczny, budowy maszyn i odzieżowy;

c)    na południu kraju, a w szczególności: w Lipsku (budowa maszyn ciężkich, przede wszystkim drukarskich, przemysł graficzny i chemiczny), w Halle i Karl Marx-Stadt (czyt. kari marks sztad) (przemysł chemiczny, budowa maszyn i przemysł włókienniczy), w Dresden (Drezno) (budowa maszyn, przemysł mechaniki precyzyjnej i optycznej, przemysł elektrotechniczny). Słynne są też fabryki porcelany w Meissen (Miśni) (czyt. majsen) oraz zakłady optyczne w Jenie.

Przemysł zatrudnia około 42% ludności zawodowo czynnej, a handel około 12%.

Category: turystyka
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.Both comments and pings are currently closed.