BOGACTWA NATURALNE CHIN I ICH WYKORZYSTANIE

Urodzajne gleby Chin Wschodnich stanowią podstawę od wieków rozwiniętego rolnictwa. Natomiast różnorodne bogactwa mineralne Chin były do połowy XX wieku słabo wyzyskane, z powodu wielkiej zależności kraju od obcych kapitałów. Dopiero badania geologiczne, podjęte w latach władzy ludowej, otworzyły górnictwu chińskiemu nowe drogi. W wydobywaniu węgla kamiennego Chiny Ludowe wysunęły się w 1972 r. na trzecie miejsce w świecie za USA i ZSRR pozyskując 400 min ton. Największe zagłębia węglowe znajdują się w Chinach Wschodnich: nad Huang-ho, Jangcy i górnym Sikiangiem oraz w Mandżurii. W Mandżurii i Chinach Północnych wydobywa się — oprócz węgla — także wysokoprocentową rudę żelaza. Obfite są złoża ropy naftowej, głównie nad Jangcy i w Chinach Zachodnich.

Niezwykle bogate są chińskie złoża wolframu, metalu bardzo ważnego w produkcji twardej i odpornej na wysokie temperatury stali oraz włókien żarowych (żarówki, lampy radiowe). Stwierdzone przez geologów chińskie zasoby wolframu stanowią około 90% zasobów światowych. Wolfram wydobywa się głównie w Chinach Południowych. Tam też znajdują się największe w świecie złoża antymonu. Używa się go do wyrobu stepów metalicznych stosowanych między innymi w produkcji czcionek drukarskich, przy wyrobie tworzyw kauczukowych oraz jako zaprawy w farbiarstwie itp.

TW wielu okręgach Chin Wschodnich występują ponadto złoża kruszców cyny, cynku, miedzi, niklu, manganu, znane też są złoża boksytu.

Category: turystyka
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.Both comments and pings are currently closed.