BOGACTWA MINERALNE I PRZEMYSŁ NIEMIEC

Republika Federalna Niemiec należy do państw wysoko uprzemysłowionych. Ludność zatrudniona w górnictwie i przemyśle stanowi 2/3 ogółu mieszkańców zawodowo czynnych.

Najważniejszym okręgiem górniczo-przemysłowym Niemieckiej Republiki Federalnej jest Zagłębie Ruhry. Podstawę jego rozwoju stanowi bogactwo węgla kamiennego nad Renem i jego dopływem, rzeką Ruhr. Na południe od zagłębia węglowego znajdują się złoża rudy żelaza. Najważniejszymi ośrodkami przemysłowymi okręgu są: Essen, Solingen, Düsseldorf, Köln (Kolonia).

Wokół gór Harzu, po obu stronach granicy RFN i NRD występują bogate złoża soli potasowych (największe w Europie) i ropy naftowej, jak również rudy żelaza i miedzi. Stanowią one podstawę wielkiego przemysłu chemicznego i metalowego. Ośrodkami przemysłu w tym rejonie są: Hannover (Hanower), Braunschweig (Brunszwik) i Salzgitter.

Ważne są miasta przemysłowe nad środkowym Renem i dolnym Menem, wśród nich Frankfurt i Mannheim z przemysłem elektrotechnicznym, maszynowym i chemicznym oraz Stuttgart nad Neckarem, dopływem Renu, z przemysłem maszynowym i włókienniczym,

W Ingolstadt nad Dunajem (w Bawarii) rozwinęły się największe w Europie zakłady rafinerii ropy naftowej. W Hamburgu, Kitonii i Bremie pracują wielkie stocznie okrętowe.

Zakłady przemysłowe znajdują się prawie w każdym większym i średniej wielkości mieście Republiki Federalnej Niemiec.

Rozwojowi przemysłu sprzyja dobra baza surowcowa, duża produkcja w zakresie energetyki i związana z tym elektryfikacja oraz doskonale rozbudowana sieć komunikacyjna, lądowa i wodna.

Category: turystyka
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.Both comments and pings are currently closed.