BANGLADESZ

Republika Bangladeszu obejmuje wschodnią część Niziny Hin-dostańskiej i, prawie całą deltę Gangesu i Brahmaputry. Stolica kraju Dhaka, liczy około 1,5 min mieszkańców, poza nią miast milionowych nie ma. Miastem przemysłowym najsilniej rozwijającym się w ostatnich latach, jest Chattagam (Czatgano).

Podstawą gospodarki Bangladeszu jest rolnictwo, zatrudnia ono 86% ludności zawodowo czynnej. Gospodarstwa są małe, z ogólnej liczby 6 milionów gospodarstw, przeszło połowa nie ma więcej niż jeden hektar. Plony z hektara powierzchni uprawnej są niskie — zbiera się przeciętnie: ryżu — 11,5 q, pszenicy — 7,8 q, juty — 117 q, bawełny — 1,4 q.
Główną rośliną żywieniową jest ryż, przemysłową — juta. Juta jest także głównym artykułem eksportu Bangladeszu. Uprawia się także pszenicę, kukurydzę, trzcinę cukrową, herbatę i bawełnę. Przemysł jest w zaczątkach. Rozwijają się zakłady przemysłu spożywczego. Odkryto zasoby gazu ziemnego i ropy naftowej, poza tym eksploatuje się niewielkie ilości węgla, rudy żelaza, wapienia i białej glinki porcelanowej.

Republika Bangladesz powstała w 1971 roku, wyzwolona została przez armię indyjską spod władzy Pakistanu. Jest członkiem Brytyjskiej Wspólnoty Narodów. Językiem urzędowym jest „bengali”, ale zachował się jako jeden z języków urzędowych język angielski.

Młoda republika nie zdołała jeszcze wejść na drogę systematycznego rozwoju gospodarczego, przeżywa bowiem wiele niepokojów wewnętrznych na tle politycznym i społeczno-narodowościowym. Trwają jeszcze migracje — ludność niebengalska przenosi się do Pakistanu, z drugiej strony Bengalczycy z Pakistanu pragną osiedlić się w Bangladeszu.

Trudności gospodarcze wynikają z niedostatecznych środków żywnościowych dla bardzo licznej ludności. Dzieje się tak zwłaszcza w latach klęsk żywiołowych, które dość często nawiedzają ten niewielki, a przeludniony kraj. Na przykład w latach 1972/73 tylko dzięki pomocy żywnościowej innych krajów, przeludnione obszary Bangladesz uniknęły klęski głodu, spowodowanej ogromną suszą w jednych, a powodzią w innych obszarach uprawy ryżu.

Category: turystyka
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.Both comments and pings are currently closed.