ALBANIA

Obszar Albańskiej Republiki Ludowej ma niecałe 29 tys. km2 powierzchni, a liczba ludności wynosi około 2,3 min,

Albania leży w ważnym miejscu Półwyspu Bałkańskiego — nad Cieśniną Otranto, u wejścia do Morza Adriatyckiego. Graniczy z Grecją i Jugosławią.

Całą wschodnią część Albanii zajmują góry, należące do systemu Gór Dynarskich. Obszary górskie występujące na 2/3 powierzchni kraju — są słabo zagospodarowane, lecz bardzo urozmaicone pod względem krajobrazowym. Wysokość gór jest znaczna, w północnej części przekraczają 2600 m n.p.m. W części środkowej na granicy z Jugosławią znajduje się najwyższy szczyt kraju osiągający 2764 m n.p.m. (Korabi).

Wzdłuż wybrzeża adriatyckiego ciągną się tereny nizinne. Są to obszary rolne — najgęściej zaludnione w Albanii.

Uprawia się tam kukurydzę, pszenicę, tytoń, a nawet ryż. Dzięki przeprowadzonym pracom melioracyjnym znacznie wzrosła powierzchnia gruntów ornych i zapoczątkowana została uprawa buraków cukrowych oraz bawełny. Rozwinęło się sadownictwo, zwłaszcza drzew cytrusowych, figowych i oliwkowych, także uprawa winnej latorośli.

Na halach górskich i pastwiskach wypasa się stada kóz i owiec.

Do czasów II wojny światowej Albania była zacofanym krajem pastersko-rolniczym. Ziemia uprawna znajdowała się przeważnie w rękach obszarników, a przemysł właściwie nie istniał. Po wojnie, po wprowadzeniu socjalistycznych form gospodarki, rozwinęło się zarówno rolnictwo, jak i przemysł. Rozbudowano miasta i rozpoczęto elektryfikację kraju, powstały też pierwsze linie kolejowe. Rozwinęła się kultura i nauka, założono sieć placówek oświatowych.

Na obszarze Albanii występują liczne złoża mineralne: ropa naftowa, rudy chromu, żelaza i miedzi, asfalt naturalny, węgiel brunatny, sól kamienna. Eksploatacja surowców mineralnych stale wzrasta, część z nich przerabia się w miejscowych zakładach przemysłowych, a część eksportuje się. Najbardziej rozwinięty jest przemysł włókienniczy, skórzany i spożywczy. Najważniejszym ośrodkiem przemysłowym kraju jest Tirana.

Category: turystyka
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.Both comments and pings are currently closed.